Your browser does not support JavaScript!
:::
:::
Jiann-Jou Yang (Professor, Ph. D.)
image

Jiann-Jou Yang

(Professor; Ph. D)


Phone

Tel(Office):886-4-2473-0022 ext 12372
Tel(Lab):886-4-2473-0022 ext 11804

E-mail

jiannjou@csmu.edu.tw

Interests in Research

  1. Molecular genetics
  2. Animal model
  3. Zebrafish

Publications (at most 7 publications in recent 5 years)

  • Wen-Hung Wang, Yu-Fan Liu,Ching-Chyuan Su, Mao-Chang Su, Shuan-Yow Li, Jiann-Jou Yang (2011) "A novel missense mutation in the connexin30 causes nonsyndromic hearing loss" PLoS One DOI 10.1371/journal.pone.0021473

  • Wei-Guang Liang, Ching-Chyuan Su, Jhih-Hao Nian, Ann-Shyn Chiang, Shuan-Yow Li, Jiann-Jou Yang (2011) "Human connexin30.2/31.3 (GJC3) does not form functional gap junction channels but causes enhanced ATP release in HeLa cells." Cell Biochemistry and Biophysics DOI 10.1007/ s12013-011-9188-2

  • Jiann-Jou Yang, Wen-Hung Wang, Yen-Chun Lin, Hsu-Huei Weng, Jen-Tsung Yang, Chung-Feng Hwang, Che-Min Wu, Shuan-Yow Li. (2010). Prospective variants screening of connexin genes in children with hearing impairment: genotype/phenotype Correlation. Human Genetics 128:303-313

  • Ching-Chyuan Su, Shuan-Yow Li, Mao-Chang Su, Wei-Chi Chen, Jiann-Jou Yang (2010) Mutation R184Q of connexin26 in hearing loss patients has a dominant-negative effect on connexin 26 and connexin 30. European Journal of Human Genetics 18:1061-1064

  • Jiann-Jou Yang, Mao-Chang Su, Kuo-Hsuan Chien ,Chung-Han Hsin, Shuan-Yow Li *(2010) Identification of novel variants in the TMIE gene of patients with nonsyndromic hearing loss. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology 74:489-493

  • Hui-Mei Hong, Jiann-Jou Yang, Jia-Ching Shieh, Mei-Ling Li , Shuan-Yow Li (2010) Novel mutations in the connexin43 (GJA1) and GJA1 pseudogene may contribute to nonsyndromic hearing loss. Human Genetics 127:545-551

  • Hui-Mei Hong, Jiann-Jou Yang, Ching-Chyuan Su, Juan-Yu Chang, Tung-Cheng Li, Shuan-Yow Li (2010) A novel mutation in the connexin 29 gene may contribute to nonsyndromic hearing loss. Human Genetics 127:191-199