Jump to the main content block

畢業生就業現況調查

 (1) 102學年度應屆畢業生就業追蹤之比率    

 

102學年度畢業生總數 

已掌握就業情形學生數

已就業學生數(含繼續升學或服兵役

78

78

70

 

 

  「已掌握就業情形學生數」須占「畢業學生總數」50%以上,始得採認為有效追蹤。

 

 

    (2)  102學年度應屆畢業生就業狀況統計表

 

 

學制 

畢業學生數() 

就業中() 

服役中
(
)
 

升學中() 

待業中或未曾就業 (包含準備考試、出國升學等)() 

小計

全職  

工作與所學相關

政府 

機關

() 

事業單位

民營單位

或企業

學校

自行創業

小計

大學部 

55

2

 1 

  8  

35

碩士班 

23 

 0 

 0 

9

小計 

78 

0

14

2

1

17 

13 

15 

38

8